Κολακευτικά λόγια για την Δέσποινα Μουρτά - Δίνει ραντεβού στο Βουκουρέστι (άρθρο από την εφημερίδα Πελοπόννησος)

337