Μοναδικά ρεκόρ σημειώνει η Δέσποινα Μουρτά της Ολυμπιάδας (άρθρο από την εφημερίδα Πελοπόννησος)

338