Καταπληκτική κούσρα στα 400μ. η Δέσποινα Μουρτά της Ολυμπιάδας (άρθρο από την εφημερίδα Πελοπόννησος)

339