Επιτυχίες στην Ελβετία αθλητών βάδην της Ολυμπιάδας (άρθρο από την εφημερίδα Πελοπόννησος)

357