Άρθρο από την εφημερίδα «Π» (11/11/2014) για τον προπονητής μας Σταματόπουλο Γιάννη

378