Ο Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος πρώτος και καλύτερος νικητής στα 50.000μ. βάδην (άρθρο από την εφημερίδα Πελοπόννησος)

 406